Veřejná zakázka: Část č. 3 Antineoplastika s účinnou látkou Ribociclib

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2740
Jedná se o část veřejné zakázky: Antineoplastika s účinnou látkou Dabrafenib, Trametinib, Ribociclib

Název a popis předmětu

  • Název: Část č. 3 Antineoplastika s účinnou látkou Ribociclib

Stručný popis předmětu:
V indikaci:
- k léčbě žen s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních (HR) receptorů a negativitou receptorů 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER-2) v kombinaci s inhibitorem aromatázy nebo fulvestrantem jako iniciální na hormonální léčbě založená terapie nebo u žen, které dostávaly předchozí hormonální léčbu

Předpokládané množství odebíraného zboží za rok:
- Ribociclibum 63 x 200 mg - 9 originálních balení


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky