Veřejná zakázka: "Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centa FN Brno" - management a monitoring projektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 519
Systémové číslo: P14V00000028
Spisová značka: 2014-EZAK-VZ-519
Počátek běhu lhůt: 24.05.2014
Nabídku podat do: 09.06.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centa FN Brno" - management a monitoring projektu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění managementu a monitoringu projektu FN Brno „Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno“, který je realizován v souladu s implementační dokumentací IOP, zejména Příručkou pro žadatele a příjemce a ostatních souvisejících závazných pokynů 14. výzvy pro oblast podpory 3.2a – Služby v oblasti veřejného zdraví.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
 • IČO: 65269705
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 340/20
  62500 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
b) nebo osobně na výše uvedené adrese na Sekretariátu ředitelství, 3. NP pavilonu L v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001
c) nabídka bude označena – „Nabídka“ – Management a monitoring projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno“
Obálka musí být označena: NEOTVÍRAT

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky