Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ultrazvukové přístroje
Odesílatel Kateřina Plocová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2012 12:33:04
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dotaz:
V technické specifikaci zadávací dokumentace je požadována lineární sonda:
vysokofrekvenční lineární širokopásmová multifrekvenční elektronická sonda pro vyšetření velmi malých blízkých struktur a periferních cév pracující v pásmu v rozsahu min. 8 – 18 MHz s možností volby pracovního kmitočtu operátorem a postavená na technologii poskytující nejlepší elevační fokusaci; z důvodu dobrého přístupu k pacientům požadujeme u této specifické sondy délku kabelu min. 2m, kontaktní plocha sondy 55 mm

Je možné nabídnout speciální vysokofrekvenční matrixovou sondu, poskytující maximální rozlišení v transverzální rovině s maximální elevační fokusací, jejíž rozsah vysílacích frekvencí je v rozmezí 4-15 MHz? Sonda díky matrixové technologii poskytuje i extrémní rozlišení v blízkém poli a je určena pro zobrazování velmi malých blízkých struktur (cév, nervů, tkání) a pro zobrazení velmi jemné vaskularizace.

Odpověď:
NE – vzhledem k potřebě vyšetřování velmi malých a velmi blízkých struktur u dětských pacientů, včetně dopplerovského vyšetření drobných periferních cév, nemůže zadavatel přijmout nižší frekvenční rozsah než 8-18 MHz jako vyhovující.

Dotaz:
V technické specifikaci zadávací dokumentace je požadováno:
požadujeme přítomnost technologie, které nám umožní zobrazit a měřit stupeň fibrotizace tkáně v reálném čase (sonoelasticity) v abdominální oblasti (játra) využívající střihové vlny s možností použití tohoto módu nejenom na konvexní, ale i na lineární sondě

Je možné nabídnout obdobnou technologii (mód elastografie), která umožní zobrazit a měřit stupeň fibrotizace tkáně v reálném čase (sonoelasticity) v abdominální oblasti (játra) s možností použití jak na konvexní, tak i na lineární sondě, a která je založena na obdobné technologii, jako zmíněná technologie „střihové vlny“?

Odpověď:
NE - požadujeme výhradně metodu měření elasticity tkání na principu střihové vlny, která je obecně verifikována.


Přílohy
- Dodatečné informace k 13. 12. 2012.pdf (37.71 KB)

Původní zpráva

Datum 09.12.2012 22:21:39
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den, v příloze zasílám žádost o poskytnutí dodatečných informací.


Přílohy
Dotazy_FN_brno_final.docx (18.12 KB)