Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FN Brno - Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projektová dokumentace a autorský dozor
Odesílatel Kateřina Láníčková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 17:35:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace k 15. 4. 2021


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace k 15_4_2021.pdf (532.17 KB)