Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Monitorovací soubor pro GPK II
Odesílatel Petra Kaldová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2021 09:54:07
Předmět Výzva

Vážení,

tímto vás vyzývám k podání nabídky do veřejné zakázky Monitorovací soubor pro GPK II. Kompletní zadávací dokumentace je přílohou této zprávy.

S pozdravem

Mgr. Petra Kaldová


Přílohy
- Výzva - Monitorovací systém pro GPK II.pdf (852.18 KB)
- 210908 Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy.docx (46.00 KB)
- 210908 Příloha č. 2 - Návrh servisní smlouvy.docx (46.94 KB)
- 210908 Příloha č. 2 - Příloha 1 - Seznam servisovaných přístrojů včetně uvedení cen a kontaktů.xlsx (21.37 KB)
- 210908 Příloha č. 3 - Technická specifikace.xlsx (365.69 KB)
- 210908 Příloha č. 4 - Požadavky Centra informatiky.docx (24.37 KB)
- 210908 Příloha č. 5 - Cenová tabulka.xlsx (17.72 KB)
- 210908 Příloha č. 6 - NDA.docx (44.33 KB)
- 210908 Příloha č. 7 - Importní tabulka.xlsx (47.10 KB)