Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Management zranitelností a hardeningová politika
Odesílatel Robert Kotzian
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2021 12:49:52
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Viz příloha.


Přílohy
- Vysvetleni ZD.docx (151.23 KB)