Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce trafostanice TS2 II
Odesílatel Radka Bartošová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2015 14:54:29
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé,
FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZ malého rozsahu.

Termín pro podání nabídek je 2.9.2015 do 11 hod.

https://ezak.fnbrno.cz/vz00000916

S pozdravem
Ing. Radka Bartošová
investiční referent FN Brno
oddělení inženýrských činností

532 233 690
775 761 055


Přílohy
- výzva TS2 II PODPIS.pdf (94.10 KB)