Veřejná zakázka: Rekonstrukce trafostanice TS2 II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 916
Systémové číslo: P15V00000146
Evidenční číslo zadavatele: 2015 / 105217/ FNBRNO
Počátek běhu lhůt: 26.08.2015
Nabídku podat do: 02.09.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce trafostanice TS2 II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce trafostanice TS2 vyplynula z požadavku na přepínání napájení z Bohunic a ze Starého Lískovce a bude provedena v souladu s generelem trafostanic ve FN Brno. Stávající rozvodné zařízení vysokého napětí (22 kV) je zastaralé. Je tvořeno skříňovým rozváděčem se vzduchovou izolací. Rozváděč bude demontován a nahrazen novým kovově krytým rozváděčem modulární konstrukce s izolací plynem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 350 000 Kč vč. DPH. Uchazeč tuto předpokládanou hodnotu nesmí svou nabídkovou cenou překročit. Nesplnění této podmínky nebo nedodržení technické specifikace je důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 942 149 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
 • IČO: 65269705
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 340/20
  62500 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky