Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FN BRNO – Nový urgentní příjem – zhotovení architektonicko a provozně - dispoziční studie 2021-04-22
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2021 18.05.2021 11:00
Golimumab II
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2021 24.05.2021 09:00
Ultrazvukový přístroj II
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2021 24.05.2021 09:00
Peginterferon beta
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2021 24.05.2021 09:00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Upgrade telefonních ústředen
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2021 14.05.2021 10:00
Krabičky pro výdej obědů
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2021 31.05.2021 10:00
NBP - Plynová přípojka pro stravovací provoz
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 16.04.2021 11:00
Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum
nadlimitní Hodnocení 22.03.2021 23.04.2021 10:00
Reagencie pro analýzu moči III.
nadlimitní Hodnocení 22.03.2021 23.04.2021 10:00
Bezvýkopová obnova úseku splaškové kanalizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2021 08.04.2021 11:00
Operační stůl
nadlimitní Vyhodnoceno 09.03.2021 09.04.2021 09:00
FN Brno - Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projektová dokumentace a autorský dozor
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2021 01.06.2021 10:00
Endoskopické přístroje
nadlimitní Hodnocení 05.03.2021 07.04.2021 09:00
Certolizumab
nadlimitní Vyhodnoceno 04.03.2021 08.04.2021 09:00
Fremanezumab – sdružený nákup
nadlimitní Hodnocení 02.03.2021 08.04.2021 10:00
všechny zakázky