Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - pojištění majetku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5026
Systémové číslo: P24V00000212
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.03.2024
Nabídku podat do: 15.04.2024 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - pojištění majetku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel si dovoluje oslovit potencionální dodavatele v souvislosti s předběžnou tržní konzultací (dále jen „Konzultace“), jejímž předmětem jsou vybrané otázky v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Pojištění“, část veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám, tržní situaci a možnostem a současně, aby byly i s předmětem zakázky nastaveny v souladu se ZZVZ, zejména se zásadou přiměřenost a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ.

Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem realizace Veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení podmínek Veřejné zakázky. Tímto způsobem chce Zadavatel předcházet možným rizikům, která by se při realizaci Veřejné zakázky mohla vyskytnout.

Předmětem Konzultace bude obsah zvažovaných podmínek Veřejné zakázky, zejména ekonomických a provozních otázek souvisejících s budoucím plněním Veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
 • IČO: 65269705
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 340/20
  62500 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy