Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Sekvenační kity pro NGS s výpůjčkou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5180
Systémové číslo: P24V00000362
Evidenční číslo zadavatele: 703/24
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-000000
Datum zahájení: 16.05.2024
Nabídku podat do: 31.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Sekvenační kity pro NGS s výpůjčkou
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadavatel si dovoluje oslovit potencionální dodavatele v souvislosti s předběžnou tržní konzultací (dále jen „Konzultace“), jejímž předmětem jsou vybrané otázky v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Sekvenační kity pro NGS s výpůjčkou“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám, tržní situaci a možnostem a současně, aby byly i s předmětem zakázky nastaveny v souladu se ZZVZ, zejména se zásadou přiměřenost a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ.
Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem realizace Veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení podmínek Veřejné zakázky. Tímto způsobem chce Zadavatel předcházet možným rizikům, která by se při realizaci Veřejné zakázky mohla vyskytnout.

Předmětem Konzultace bude obsah zvažovaných podmínek Veřejné zakázky, zejména technických a provozních otázek souvisejících s budoucím plněním Veřejné zakázky. Zadavatel má zájem zjistit, jaké jsou dostupné technické možnosti na trhu, aby následně mohl posoudit, které dostupné možnosti mohou splňovat podmínky jeho provozu a umístnění přístroje.
Zadavatel chce také zjistit, jakým způsobem se promítne požadavek na výpůjčku přístroje do ceny nabízeného zboží a zda jsou potenciální účastnící ochotní předložit nabídku, když nebude zohledněná inflace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
 • IČO: 65269705
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 340/20
  62500 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy