Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Monitorovací soubor pro GPK
Odesílatel Petra Kaldová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.12.2020 13:34:19
Předmět Výzva

Vážení,
tímto vás vyzýváme k podání nabídky ve veřejné zakázce s názvem Monitorovací soubor pro GPK. Zadávací dokumentace a související dokumenty jsou přílohoiu této výzvy.

S pozdravem
Mgr. Petra Kaldová


Přílohy
- Výzva.pdf (850.62 KB)
- Příloha č. 1 - Vzorová kupní smlouva.doc (160.00 KB)
- Příloha č. 2 - Vzor servisní smlouvy.docx (62.64 KB)
- Příloha 1 servisní smlouvy - Seznam servisovaných přístrojů včetně uvedení cen a kontaktů.xlsx (32.26 KB)
- Příloha č. 3 - Technická specifikace.xlsx (392.22 KB)
- Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet ceny.xlsx (29.67 KB)
- Příloha č. 5 - NDA.docx (52.15 KB)
- Příloha č. 6 - Importní tabulka.xlsx (55.89 KB)
- Příloha č. 6 - Importní tabulka.xlsx (55.89 KB)