Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centa FN Brno" - management a monitoring projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2014 09.06.2014 11:00
Diskové pole
nadlimitní Zadáno 22.05.2014 11.07.2014 10:00
Plicní ventilátory
podlimitní Zadáno 20.05.2014 12.06.2014 10:00
Videorektoskop + Anoskop
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2014 20.05.2014 11:00
Diagnostická jednotka
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2014 16.05.2014 11:00
Pronájem kantýn ve FN Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2014 19.05.2014 11:00
Rozšíření diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2014 06.05.2014 11:00
Atomový absorpční spektrofotometr
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 28.04.2014 11:00
Klimatizace vybraných útvarů PMDV a PDM, FN Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2014 25.04.2014 11:00
Školení pro FN Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2014 23.04.2014 11:00
Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno
nadlimitní Zadáno 05.04.2014 08.07.2014 09:30
Převod užívacího práva k licencím VMware vCloud Suit včetně podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2014 14.04.2014 11:00
Rozšíření blade chasiss
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2014 15.04.2014 11:00
Centrální aktivní prvek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2014 14.04.2014 11:00
Pořízení serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 11.04.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016