Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova ICT
nadlimitní Zadáno 04.06.2021 09.07.2021 09:00
NBP - Plynová přípojka pro stravovací provoz
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2021 15.06.2021 11:00
Spektrální analytický systém (LC-MS)
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 02.08.2021 09:00
Antivirotika III
nadlimitní Zadáno 05.05.2021 07.06.2021 09:00
FN BRNO – Nový urgentní příjem – zhotovení architektonicko a provozně - dispoziční studie 2021-04-22
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2021 18.05.2021 11:00
Služba dohledu nad síťovou infrastrukturou FN Brno
nadlimitní Zadáno 26.04.2021 29.04.2021 12:00
Golimumab II
nadlimitní Zadáno 23.04.2021 07.06.2021 09:00
Peginterferon beta
nadlimitní Zadáno 23.04.2021 24.05.2021 09:00
Ultrazvukový přístroj II
nadlimitní Zadáno 23.04.2021 24.05.2021 09:00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Upgrade telefonních ústředen
podlimitní Zadáno 22.04.2021 14.05.2021 10:00
Diagnostické a náhledové monitory
nadlimitní Zadáno 31.03.2021 16.04.2021 11:00
Krabičky pro výdej obědů
nadlimitní Zadáno 26.03.2021 31.05.2021 10:00
Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum
nadlimitní Zadáno 22.03.2021 23.04.2021 10:00
Reagencie pro analýzu moči III.
nadlimitní Zadáno 22.03.2021 23.04.2021 10:00
Servisní služby pro systém MARIE PACS
nadlimitní Zadáno 19.03.2021 31.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016