Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lůžka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2023 11.09.2023 11:00
Nástroje pro hrudní chirurgii II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2023 08.09.2023 11:00
Kardiostimulátor externí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 07.09.2023 12:00
Termostat CO2
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2023 15.09.2023 12:00
Faricimab - sdružený nákup
nadlimitní Zadáno 23.08.2023 07.11.2023 10:00
Přístroj na provádění IHD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2023 01.09.2023 11:00
Strukturovaná kabeláž
nadlimitní Zadáno 21.08.2023 06.10.2023 10:00
Bisulepin-Hydrochlorid
nadlimitní Zadáno 14.08.2023 14.09.2023 09:00
Monitorovací systém III
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 11.09.2023 09:00
Sodná sůl enoxaparinu (pro nemocniční část)
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 11.09.2023 09:00
Laminární box II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2023 18.08.2023 11:00
Katetrizační systém ke katetrizační korekci mitrální regurgitace
nadlimitní Zadáno 08.08.2023 11.09.2023 09:00
Kladribin
nadlimitní Zadáno 07.08.2023 07.09.2023 09:00
FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - příprava území - výkon TDS a KOO BOZP
nadlimitní Zadáno 04.08.2023 22.09.2023 10:00
Židle z plánu DDHM 2023 - zdravotnické
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2023 28.08.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016