Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Atraumatické krytí II
nadlimitní Zadáno 25.01.2023 08.03.2023 09:00
Právní služby při realizaci veřejné zakázky pro projekt „Pavilon komplexní hematoonkologické péče FN Brno“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2023 30.01.2023 08:00
Inkontinenční pomůcky
nadlimitní Zadáno 16.01.2023 14.03.2023 10:00
Ultrazvuky střední třídy II
nadlimitní Zadáno 13.01.2023 13.02.2023 09:00
Atezolizumab
nadlimitní Zadáno 11.01.2023 14.03.2023 09:00
Romiplostimum
nadlimitní Zadáno 03.01.2023 03.02.2023 09:00
Fremanezumab
nadlimitní Zadáno 29.12.2022 31.01.2023 09:00
Svítidla z plánu DDHM II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2022 10.01.2023 11:00
Modernizace nemocničního informačního systému II
nadlimitní Zadáno 20.12.2022 20.01.2023 10:00
Léčivé přípravky s obsahem belimumabu – sdružený nákup
nadlimitní Zadáno 19.12.2022 07.02.2023 10:00
Infuzní technika II
nadlimitní Zadáno 16.12.2022 17.01.2023 09:00
Zpracování studie proveditelnosti pro Žádost o dotaci na budoucí Projekt „Pavilon komplexní hematoonkologické péče FN Brno,“ včetně specializovaného odborného poradenství v oboru projektování staveb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2022 05.01.2023 09:00
Sedací nábytek 11/22
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2022 20.12.2022 11:00
Monohydrát nilotinib-hydrochloridu
nadlimitní Zadáno 12.12.2022 13.01.2023 10:00
Výběr administrátora pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "FN Brno – ústavní lékárna"
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2022 02.01.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016