Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitorovací systém III
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 11.09.2023 09:00
Sodná sůl enoxaparinu (pro nemocniční část)
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 11.09.2023 09:00
Laminární box II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2023 18.08.2023 11:00
Katetrizační systém ke katetrizační korekci mitrální regurgitace
nadlimitní Zadáno 08.08.2023 11.09.2023 09:00
Kladribin
nadlimitní Zadáno 07.08.2023 07.09.2023 09:00
FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - příprava území - výkon TDS a KOO BOZP
nadlimitní Zadáno 04.08.2023 22.09.2023 10:00
Židle z plánu DDHM 2023 - zdravotnické
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2023 28.08.2023 14:00
Přístroj pro ohřev pacienta
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2023 22.08.2023 11:00
Ofatumumab
nadlimitní Zadáno 01.08.2023 01.09.2023 10:00
Originální spotřební materiál pro tiskárny
nadlimitní Zadáno 28.07.2023 25.09.2023 09:00
FN BRNO – NBP – Dodávka a instalace měření a regulace celotělového CT pro Kliniku radiologie a nukleární medicíny v budově CH, 1. NP a v budově L, 3. NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2023 18.08.2023 11:00
Centrifuga pro ÚLM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2023 10.08.2023 11:00
Komunikační zařízení sestra/pacient
nadlimitní Zadáno 26.07.2023 31.08.2023 10:00
Nákup záložních zdrojů UPS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2023 09.08.2023 11:00
Detektor RTG záření II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2023 01.08.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016