Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cladribin
nadlimitní Zadáno 28.12.2020 29.01.2021 10:00
Monitorovací soubor pro GPK
podlimitní Zrušeno 16.12.2020 21.01.2021 09:00
Antivirotika
nadlimitní Zadáno 16.12.2020 19.01.2021 09:00
Ropeginterferon alfa-2b
nadlimitní Zadáno 16.12.2020 19.01.2021 09:00
FN BRNO – Rekonstrukce stravovacího provozu – architektonicko a provozně-dispoziční studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2020 04.01.2021 11:00
Defibrilátory
nadlimitní Zadáno 15.12.2020 11.02.2021 09:00
Interferon beta-1a
nadlimitní Zadáno 14.12.2020 18.01.2021 10:00
Ixazomib
nadlimitní Zadáno 14.12.2020 18.01.2021 10:00
Ibrutinibum
nadlimitní Zadáno 08.12.2020 11.01.2021 09:00
Trastuzumab emtansin
nadlimitní Zadáno 08.12.2020 09.02.2021 09:00
Přístroj SPECT/CT
nadlimitní Zadáno 07.12.2020 07.01.2021 09:00
Operační mikroskop pro ORL
nadlimitní Zadáno 07.12.2020 09.02.2021 09:00
Zdravotnická technologie pro IHOK – lůžka pro intenzivní péči
nadlimitní Zadáno 03.12.2020 04.01.2021 10:00
Benefitní sportovní a relaxační program pro zaměstnance FN Brno
nadlimitní Zadáno 30.11.2020 29.01.2021 10:00
Zdravotnická technologie pro IHOK - infuzní technika
nadlimitní Zadáno 26.11.2020 28.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016