Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ranibizumabum 2016
nadlimitní Zadáno 01.09.2016 19.10.2016 09:00
Vapoterm
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 01.09.2016 11:00
Fakultní nemocnice Brno – Laboratorní trakt v 1. PP budovy L - PDM
podlimitní Zadáno 19.08.2016 05.09.2016 09:00
Chladící jednotka v budově F, FN Brno, PDM
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2016 22.08.2016 11:00
Endoskopická kombinovaná věž včetně elektrokoagulace
podlimitní Zadáno 12.08.2016 02.09.2016 09:00
FN Brno - perinatologický program 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2016 31.08.2016 11:00
FN Brno – Modernizace a úpravy potrubní pošty
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2016 18.08.2016 11:00
FN Brno - Nový náhradní zdroj včetně stavebních a elektrických úprav
nadlimitní Zadáno 09.08.2016 07.10.2016 09:00
Anesteziologický přístroj včetně monitorace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2016 18.08.2016 11:00
Cívky pro MR
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2016 11.08.2016 11:00
Domácí umělá plicní ventilace 2016
podlimitní Zadáno 30.07.2016 23.08.2016 09:00
Elektrokoagulační přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2016 11.08.2016 11:00
Kalibrace teplot a kalibrace pipet
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 10.08.2016 11:00
Přístroj pro detekci neuropatie tenkých vláken
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 11.08.2016 11:00
Přístroj pro snímání chemiluminiscenčních reakcí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2016 11.08.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016