Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Glecaprevirum a Pibrentasvirum
nadlimitní Zadáno 09.08.2019 10.09.2019 09:00
PMDV, CH - Výměna protipožárních dveří - II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2019 23.08.2019 11:00
Ortopedické implantáty III.
nadlimitní Zadáno 05.08.2019 09.09.2019 10:00
Pomalidomidum
nadlimitní Zadáno 30.07.2019 02.09.2019 10:00
Rituximab – společné zadávání II.
nadlimitní Zadáno 25.07.2019 01.10.2019 10:00
Anesteziologické přístroje II.
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 09.09.2019 09:00
Antianemika 2019
nadlimitní Zadáno 12.07.2019 13.08.2019 09:00
Dutasteridum a Tamsulosini hydrochloridum 2019
nadlimitní Zadáno 08.07.2019 09.08.2019 10:00
Speciální rukavice
nadlimitní Zadáno 02.07.2019 27.08.2019 09:00
Phospholipida pulmonis suis
nadlimitní Zadáno 28.06.2019 30.07.2019 09:00
Omalizumab 2019
nadlimitní Zadáno 28.06.2019 31.07.2019 10:00
Dimethyl-fumarát 2019
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 29.07.2019 09:00
Zdravotní dopravní služba
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 29.07.2019 10:00
Emicizumabum
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 16.07.2019 09:00
Anagrelidi hydrochloridum monohydricum 2019
nadlimitní Zadáno 07.06.2019 11.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016