Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Xerografický papír III
nadlimitní Zadáno 01.11.2014 18.12.2014 12:00
Rozšíření systému na výpočet efektivní dávky na pacienta – digitální skiagrafie, mamografie
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2014 11.11.2014 11:00
Víceúčelová hlavová svorka pro NCHK
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2014 10.11.2014 11:00
Videolaryngoskop II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2014 10.11.2014 11:00
Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno III
nadlimitní Zadáno 23.10.2014 10.12.2014 09:30
Monitory a monitorovací soubor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 05.11.2014 11:00
FN Brno - modernizace a obnova přístrojového vybavení IV.
nadlimitní Zadáno 18.10.2014 05.12.2014 09:30
Korneální konfokální mikroskopie II
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2014 30.10.2014 11:00
FN Brno - Heliport HEMS - opakované vyhlášení
podlimitní Zadáno 06.10.2014 11.11.2014 09:30
Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno IV
nadlimitní Zadáno 04.10.2014 20.11.2014 09:30
Separátor krevních elementů II
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2014 14.10.2014 11:00
Klimatizace LIFE ISLAND II
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2014 13.10.2014 11:00
Zajištění PBTK, údržby a servisu zdravotnických prostředků medicinálních plynů II
nadlimitní Zadáno 24.09.2014 12.11.2014 12:00
Automatický ELISA systém
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2014 19.09.2014 11:00
Podpora produktu IBM Informix
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 22.09.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016