Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Intraorální skener
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2022 27.09.2022 11:00
Software pro nozokomiální infekce
nadlimitní Zadáno 13.09.2022 31.10.2022 10:00
Spotřební materiál ablační katetry s výpůjčkou generátoru
nadlimitní Zadáno 13.09.2022 17.10.2022 09:00
FN BRNO – NBP – Klinika popálenin a plastické chirurgie - Rekonstrukce podlahových krytin, SDK podhledů a svítidel
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2022 30.09.2022 11:00
Léčivé přípravky s obsahem enkorafenibu - sdružený nákup
nadlimitní Zadáno 12.09.2022 08.11.2022 10:00
FN Brno - rekonstrukce JIP kliniky IGEK
podlimitní Zadáno 09.09.2022 20.12.2022 09:00
Výrobník vločkového ledu II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2022 19.09.2022 11:00
Štěrbinová lampa II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2022 19.09.2022 11:00
Nástěnné vyšetřovací světlo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2022 19.09.2022 11:00
FN Brno - Modernizace heliportů - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 05.09.2022 27.10.2022 09:00
Risdiplam
nadlimitní Zadáno 05.09.2022 21.11.2022 09:00
FN Brno – Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace objektu A- F, výběr zhotovitele projektové dokumentace a autorského dozoru II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2022 09.09.2022 00:00
Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů - Komplexní stravovací systém III
nadlimitní Vyhodnoceno 30.08.2022 27.10.2022 10:00
Ravulizumab II.
nadlimitní Zadáno 30.08.2022 30.09.2022 09:00
Videomanagement II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2022 09.09.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016