Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Panitumumab
nadlimitní Zadáno 30.10.2018 03.12.2018 09:00
FN Brno - PMDV, objekt L - Kanceláře pro OPVP ve 3.NP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2018 08.11.2018 11:00
Pemetrexed 2018
nadlimitní Zadáno 26.10.2018 10.12.2018 09:00
Reagencie pro analýzu moči
nadlimitní Zadáno 25.10.2018 11.02.2019 09:00
Vybavení FN Brno pro návaznou péči - infuzní technika
nadlimitní Zadáno 24.10.2018 26.11.2018 10:00
Antivirotika II.
nadlimitní Zadáno 22.10.2018 27.11.2018 09:00
Infliximab II.
nadlimitní Zadáno 22.10.2018 26.11.2018 09:30
Spotřební materiál pro Centrální sterilizaci
nadlimitní Zadáno 22.10.2018 14.01.2019 09:00
Adalimumab 2018 II.
nadlimitní Zadáno 19.10.2018 23.11.2018 09:00
Rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R – PDM FN Brno
podlimitní Zadáno 17.10.2018 21.11.2018 14:00
Spotřební materiál pro elektroforézu bílkovin
nadlimitní Zadáno 17.10.2018 21.11.2018 09:00
FN Brno modernizace onkogynekologického centra III
nadlimitní Hodnocení 12.10.2018 26.11.2018 10:00
Spotřební materiál k zajištění žilního vstupu
nadlimitní Zadáno 11.10.2018 28.01.2019 10:00
Ibrutinib
nadlimitní Zadáno 11.10.2018 19.11.2018 09:00
Flukonazol a Vorikonazol
nadlimitní Zadáno 10.10.2018 26.11.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016