Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Anesteziologický přístroj včetně monitorace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2016 18.08.2016 11:00
Cívky pro MR
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2016 11.08.2016 11:00
Domácí umělá plicní ventilace 2016
podlimitní Zadáno 30.07.2016 23.08.2016 09:00
Elektrokoagulační přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2016 11.08.2016 11:00
Kalibrace teplot a kalibrace pipet
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 10.08.2016 11:00
Přístroj pro detekci neuropatie tenkých vláken
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 11.08.2016 11:00
Přístroj pro snímání chemiluminiscenčních reakcí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2016 11.08.2016 11:00
Chladící jednotka v budově G, FN Brno, PDM
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 03.08.2016 11:00
Skiaskopicko-skiagrafická sklopná stěna
nadlimitní Zadáno 20.07.2016 06.09.2016 09:00
Glatiramer acetát 2016
nadlimitní Zadáno 19.07.2016 06.09.2016 09:00
Koagulační automat
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 03.08.2016 11:00
Lanreotidi Acetas 2016
nadlimitní Zrušeno 19.07.2016 06.09.2016 09:00
Nilotinib hydrochlorid 2016
nadlimitní Zadáno 19.07.2016 06.09.2016 09:00
Parní sterilizátory pro CS
podlimitní Zadáno 16.07.2016 02.08.2016 09:00
Zubní souprava
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 27.07.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016