Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivé přípravky s obsahem goserelin-acetátu - sdružený nákup
nadlimitní Zadáno 21.04.2023 12.06.2023 10:00
Pemetrexed
nadlimitní Zadáno 17.04.2023 12.06.2023 09:00
Léčivé přípravky s obsahem natalizumabu – sdružený nákup II.
nadlimitní Zadáno 14.04.2023 16.05.2023 10:00
Elektrický ruční paletový vozík
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 24.04.2023 11:00
Operační mikroskop pro KPPCH
nadlimitní Zadáno 13.04.2023 30.06.2023 09:00
Přístroj pro PH - impedanci jícnu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2023 26.04.2023 11:00
Alpelisib
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 12.05.2023 09:00
Ultrazvukový přístroj diagnostický II
nadlimitní Zadáno 04.04.2023 05.05.2023 09:00
Avelumab II
nadlimitní Zadáno 03.04.2023 04.05.2023 09:00
EMG pro PK
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2023 29.03.2023 11:00
Pacientské náramky 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2023 07.04.2023 11:00
Centrální UPS pro distribuční uzel L04
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2023 07.04.2023 11:00
Monitorovací systém II
nadlimitní Zadáno 14.03.2023 10.05.2023 09:00
Léčivé přípravky s obsahem luspaterceptu - sdružený nákup
nadlimitní Zadáno 13.03.2023 02.05.2023 10:00
Pohotovostní monitor
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2023 21.03.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016