Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Interferon beta-1a
nadlimitní Zadáno 14.12.2020 18.01.2021 10:00
Ixazomib
nadlimitní Zadáno 14.12.2020 18.01.2021 10:00
Ibrutinibum
nadlimitní Zadáno 08.12.2020 11.01.2021 09:00
Trastuzumab emtansin
nadlimitní Zadáno 08.12.2020 09.02.2021 09:00
Přístroj SPECT/CT
nadlimitní Zadáno 07.12.2020 07.01.2021 09:00
Operační mikroskop pro ORL
nadlimitní Zadáno 07.12.2020 09.02.2021 09:00
Zdravotnická technologie pro IHOK – lůžka pro intenzivní péči
nadlimitní Zadáno 03.12.2020 04.01.2021 10:00
Benefitní sportovní a relaxační program pro zaměstnance FN Brno
nadlimitní Zadáno 30.11.2020 29.01.2021 10:00
Zdravotnická technologie pro IHOK - infuzní technika
nadlimitní Zadáno 26.11.2020 28.12.2020 10:00
Diagnostika a laboratorní činidla pro stanovení CDT a HbA1c
podlimitní Zadáno 18.11.2020 11.12.2020 09:00
FN BRNO – NBP- J1- Přesun Centra duševního zdraví na Ubytovnu zdravotních sester
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 30.11.2020 07:00
Daratumumab
nadlimitní Zadáno 09.11.2020 11.12.2020 10:00
Endoskopická věž
nadlimitní Zadáno 09.11.2020 10.12.2020 09:00
Ultrasonografický přístroj
nadlimitní Zadáno 09.11.2020 10.12.2020 09:00
Soupravy pro izolaci virové RNA a RT-PCR detekci COVID-19
nadlimitní Zadáno 05.11.2020 07.12.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016