Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivé přípravky s obsahem norepinefrin-tartarátu - sdužený nákup
nadlimitní Zadáno 28.08.2023 17.10.2023 10:00
Apalutamid
nadlimitní Zadáno 28.08.2023 23.10.2023 09:00
Přestavba endoskopické sestavy II
nadlimitní Zadáno 28.08.2023 29.09.2023 09:00
Plošné zdroje pro kalibraci gammakamer
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2023 11.09.2023 11:00
Lůžka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2023 11.09.2023 11:00
Nástroje pro hrudní chirurgii II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2023 08.09.2023 11:00
Kardiostimulátor externí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 07.09.2023 12:00
Termostat CO2
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2023 15.09.2023 12:00
Faricimab - sdružený nákup
nadlimitní Zadáno 23.08.2023 07.11.2023 10:00
Systém pro sekvenování třetí generace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2023 05.09.2023 11:00
Přístroj na provádění IHD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2023 01.09.2023 11:00
Strukturovaná kabeláž
nadlimitní Zadáno 21.08.2023 06.10.2023 10:00
Bisulepin-Hydrochlorid
nadlimitní Zadáno 14.08.2023 14.09.2023 09:00
Monitorovací systém III
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 11.09.2023 09:00
Sodná sůl enoxaparinu (pro nemocniční část)
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 11.09.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016