Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ibrutinibum
nadlimitní Hodnocení 08.12.2020 11.01.2021 09:00
Trastuzumab emtansin
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2020 09.02.2021 09:00
Přístroj SPECT/CT
nadlimitní Hodnocení 07.12.2020 07.01.2021 09:00
Operační mikroskop pro ORL
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2020 09.02.2021 09:00
Zdravotnická technologie pro IHOK – lůžka pro intenzivní péči
nadlimitní Hodnocení 03.12.2020 04.01.2021 10:00
Benefitní sportovní a relaxační program pro zaměstnance FN Brno
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2020 29.01.2021 10:00
FN Brno - Klimatizační zařízení na lůžkovém oddělení 4, DOK, DN
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2020 16.12.2020 11:00
Zdravotnická technologie pro IHOK - infuzní technika
nadlimitní Zadáno 26.11.2020 28.12.2020 10:00
Diagnostika a laboratorní činidla pro stanovení CDT a HbA1c
podlimitní Hodnocení 18.11.2020 11.12.2020 09:00
FN BRNO – NBP- J1- Přesun Centra duševního zdraví na Ubytovnu zdravotních sester
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 30.11.2020 07:00
FN BRNO – NBP - Nadstandardní pokoj KNPT – sociální zázemí
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 30.11.2020 07:00
Daratumumab
nadlimitní Hodnocení 09.11.2020 11.12.2020 10:00
Endoskopická věž
nadlimitní Hodnocení 09.11.2020 10.12.2020 09:00
Ultrasonografický přístroj
nadlimitní Hodnocení 09.11.2020 10.12.2020 09:00
Zhotovení projektové dokumentace na akci: "Místnost vyšetřovny SPECT v objektu N"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2020 27.11.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016