Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Fototerapeutické svítidlo
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2022 27.05.2022 11:00
Infuzní technika
nadlimitní Hodnocení 16.05.2022 07.07.2022 09:00
Lůžka pro pacienty
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2022 19.08.2022 09:00
Pojízdný RTG přístroj
nadlimitní Hodnocení 16.05.2022 11.07.2022 09:00
Hematologické mikroskopy a objektiv
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Operační stůl a příslušenství
nadlimitní Hodnocení 13.05.2022 15.06.2022 10:00
Přenosný ultrazvukový přístroj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2022 30.05.2022 11:00
Svítidla z plánu DDHM
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2022 23.05.2022 11:00
Centrifuga pro TTO
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2022 25.05.2022 11:00
Dinutuximab Beta
nadlimitní Hodnocení 10.05.2022 10.06.2022 09:00
Epoetin Alfa
nadlimitní Zadáno 09.05.2022 10.06.2022 10:00
Spotřební materiál pro hematologické vyšetření pro OKH
nadlimitní Hodnocení 09.05.2022 24.06.2022 10:00
FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1 výběr zhotovitele projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2022 09.06.2022 11:00
Rekonstrukce Kliniky radiologie a nukleární medicíny pro instalaci: Tomografu celotělového CT v budově CH, 1. NP Tomografu celotělového CT v budově L, 3. NP výběr zhotovitele projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2022 02.06.2022 11:00
Retinální kamera
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2022 13.05.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016