Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sprchovací lůžko
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2023 08.01.2024 11:00
Léčiva k léčbě cystické fibrózy II
nadlimitní Příjem nabídek 19.12.2023 20.03.2024 09:00
Léčivé přípravky s účinnou látkou PARATHYROIDNÍ HORMON - sdružený nákup
nadlimitní Hodnocení 18.12.2023 07.02.2024 10:00
Léčivý přípravek s účinnou látkou IMATINIB-MESILÁT
nadlimitní Hodnocení 18.12.2023 06.02.2024 10:00
Vyšetřovací světlo k inkubátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2023 05.01.2024 11:00
Pytle na infekční odpad
nadlimitní Vyhodnoceno 14.12.2023 31.01.2024 10:00
Tofacitinib citrát II.
nadlimitní Zadáno 12.12.2023 15.01.2024 10:00
Zajištění nájmu HW infrastruktury pro provoz sytému PACS
nadlimitní Hodnocení 12.12.2023 22.01.2024 10:00
FN BRNO – BOHUNICE ÚSEK ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
podlimitní Zadáno 12.12.2023 02.01.2024 10:00
Transportní lůžka pro ÚNP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.12.2023 22.12.2023 10:00
Nízkomolekulární hepariny pro veřejnou část
nadlimitní Hodnocení 08.12.2023 09.01.2024 09:00
Tonometr
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.12.2023 18.12.2023 11:00
Dovybavení TTO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2023 11.12.2023 10:00
Homogenizátor
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2023 12.12.2023 11:00
Tocilizumab
nadlimitní Hodnocení 29.11.2023 13.02.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016