Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Intrakorporální litotryptor
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2024 22.05.2024 11:00
Nákup UPS pro KARIM
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2024 31.05.2024 11:30
Daunorubicin, Cytarabin
nadlimitní Hodnocení 07.05.2024 07.06.2024 09:00
Nástrojový vozík pro ORTK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2024 20.05.2024 11:00
Methylprednisolon
nadlimitní Hodnocení 07.05.2024 07.06.2024 10:00
Dodávka loupaných brambor
nadlimitní Hodnocení 07.05.2024 22.05.2024 09:00
FN BRNO – Nové prostory pro potřeby úseku spisové služby – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 05.06.2024 10:00
Lenvatinib
nadlimitní Hodnocení 06.05.2024 06.06.2024 09:00
Selumetinib
nadlimitní Hodnocení 06.05.2024 06.06.2024 09:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou MONOHYDRÁT BUPIVAKAIN-HYDROCHLORIDU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2024 10.05.2024 11:30
Myčka podložních mís
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2024 13.05.2024 11:00
Kompresorová stanice v prádelně
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2024 14.05.2024 11:00
Dodávka ovoce a zeleniny
nadlimitní Hodnocení 30.04.2024 15.05.2024 09:00
Komplexní lékárenský informační systém II
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 28.06.2024 10:00
Monohydrát Kalcipotriolu, Betamethason-Dipropionát
nadlimitní Hodnocení 29.04.2024 17.06.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016